Hjem

info til borgere kan ses v/klik på fanen i "bjælken"  øverst.

Så skulle der komme info fra vandværk og borgermøde

Information fra borgermødet vedrørende solceller i Jernved er vedhæftet som et løsblad i sidste nummer af Rundt i Sognet. Desværre har "sætternissen" været på spil, så mailadressen er forkert. Den rigtig adresse er solcellerijernvedjernvedlund@gmail.com. 

Informationen er desuden lagt på siden her under fanen - info til borgere.  Her er fejlen rettet. Der kan til enhver tid afleveres forslag til Laila på mejeriet. 

Seniorklubben for Jernved og Gredstedbro har inviteret Peter "Præst" til at fortælle bl.a. om sin medvirken i tv udsendelsen

"Hjem til gården". 

Torsdag den 30. marts kl. 14.00 i Jernved Kulturhus, Kirkebakken 33, Jernved.


alle er velkommen

entre incl. kaffebord:

Kr. 50/75 for medl/øvrige

JUG arrangerer igen LØRDAGSSJOV DEN 15. APRIL 2023 i Jernved Aktivitetshus. Der kommer nærmere info. 


vandværk nyt

Den 23. januar kl. ca 13 startede vi pumperne i de nye ledninger fra Gørding, og samtidig slukkede vi for vore egne pumper i vandværket. Så nu har vi vand i hanerne fra Gørding/BJøvlund. 

Efter omkoblingen til forsyning fra Gørding har der ikke været observeret rørbrud. 

Vi skal nu have nogle uger med den nye driftsform, hvorefter vi tager nye vandprøver til kontrol af vandet. 

Efter påske forventer vi at påbegynde fjernelse af udstyr i vandværket. 

Generalforsamling afholdes torsdag den 30. marts 2023 kl. 19. i Jernved Kulturhus med dagsorden iflg. vedtægterne. Der vil blive serveret kaffe og kage, og der kan købes øl og vand.