info til borgere

Vandværket afholder generalforsamling i glassalen i Jernved Kulturhus den 21. marts 2024 kl. 19.00 iflg. dagsorden. 


1. valg af dirigent

2. bestyrelsens beretning

3. fremlæggelse af revideret regnskab

4. budget for det/de kommende år

5. indkomne forslag

6. valg af medlemmer og suppleanter

7.  på valg er Mogens Hundahl, Bent Jepsen,     Niels Jørgen Sørensen, Annette Grimm

8. Valg af revisor

9. på valg er : Svend Erik Damm

10. Evt. 


Vandværket er vært for en sild og lidt brød.

HUSK TILMELDING SENEST MANDAG, DEN 18. MARTS 2024  til Mogens Hundahl

på bestyrelsens vegne-

Mogens Hundahl.