info til borgere

Ny rørledning fra Gørding. 

Entreprenørerne fra ATS påbegyndte arbejdet med at lægge den ny ledning fra Gørding langs Gørdingvej den 18. august 2022. Siden er der blevet gjort godt fremskridt, bl.a. på grund af det gode vejr, der kun meget let har påvirket arbejdet. pr. 16. september mangler der kun at blive lagt ledning vest om "lille skølvad".


Ledningen ( 160 mm diameter) er blevet lagt dels nedgravet, på landbrugsarealer og dels ved underboring under private haver og indkørsler. 


For at sikre, at vi har tilstrækkeligt tryk på vandet, er der installeret en brønd til pumper ved Skølvad. Nu mangler blot installation af pumper og andet undstyr samt strøm. 

Der er blevet installeret afspærringsventiler ved Nygade i Gørding, samt i Dybmose, hvor den nye ledning er blevet samlet med den eksisterende ledning. 


ATS begyndte på arbejdet med den nye ledning olangs Bøelvej den 15. september. Ligesom for den anden ledning, bliver ledningen dels nedgravet og dels underboret. Her opstilles ligeledes en pumpebrønd i marken umiddelbart nord for Bøelvej 23. Ledningen føres frem til T-krydset ved Puggårdsvej og Bøelvej. 


Når begge ledninger er færdige og pumper er installeret, vil der foregå indkørsel af pumper. Men mere om dette samt opstart af vandforsyning fra Gørding senere. 

Der bliver afholdt et INFORMATIONSMØDE tirsdag den 8. november 2022 kl. 19.00 i Jernved Kulturhus. Her vil vi informere om etablering af ny vandforsyning fra Gørding vandværk. 


på bestyrelsens vegne Mogens Hundahl. 


Mogens Hundahl vil være kontaktperson, på telf: 29885386, og

mail: jernvedlund.vandvaerk@gmail.com


Vilslev Smede Og VVS Aps ved Peter Nielsen (23 629703) kontakt ved driftsforstyrrelser