Fællesudvalget

Fællesudvalget


Udvalget søger bl.a. at koordinere aktiviteterne i byen, så de så vidt muligt ikke falder på samme dato. Derudover oplyses der på møderne om foreningernes individuelle aktiviteter, udfordringer, ideer, events og evt. problemstillinger, økonomi samt forskellige tiltag for at styrke området som et stærkt landsbysamfund. Udvalget har også en repræsentant i Fællesrådet i Esbjerg kommune.


Fællesudvalget står for følgende:

Kontaktten til Esbjerg Kommune, byens julebelysning/julearrangement,  Skt. Hans aften, Støtte til Sogne Arkivet, samt øvrige ad hoc tiltag.

For at skaffe penge til disse fælles byens aktiviteter, bliver der solgt medlemskort.


Kanaler til offentliggørelse af byens aktiviteter vil være denne hjemmeside, Gredstedbroegnens hjemmeside, "Slideren" in Dagligbrugsen, Gredstedbro, in Jernved Aktivitetshus og Jernved Mejeri, samt i lokalbladet "Rundt i Sgonet". sidstnævnte uddeles i byen 6 gange årligt. .


Flg. foreninger er repræsenteret i udvalget:


Jernved UG (JUG)

Ribe Hundevenner

Jernved IF (JIF)

Bladudvalget

Jernved Kulturhus

Seniorklubben for Jernved og Gredstedbro

Jernved- Gredstedbro Lokalarkiv

Aktivitetshuset: brugerbestyrelseA

Aktivitetshuset: Cafeteriet

Jernved Cykelklub


Formand: Kurt Bjerrum: 22955266