NYT FRA MENIGHEDSRÅDET          

         

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER:  

 

Sogneudflugten lørdag den 14. juni 2014

Udflugten går i år til Silkeborg-området, hvor vi skal sejle med Hjejlen og (måske) bestige Himmelbjerget.

 

Lægmandsprædiken søndag den 24. august 2014 kl. 19

Denne aften har vi en lokal kvinde på prædikestolen – Vita Gisseman.

 

Domprovst Jens Torkild Bak er med som liturg, og gudstjenesten forløber i øvrigt som en normal gudstjeneste.

 

Kig ind på vores hjemmeside www.vedkongeaaen.dk – her kan du også læse sogne-bladet.