Masterplan for Jernved/Jernvedlund

 

Arbejdet er i fuld sving

Det nedsatte ”masterplan-udvalg” har været til to møder i Vej & Park, Esbjerg Kommune, omkring det spændende projekt.

 

Første møde skulle opfattes som en workshop, hvor vi kunne fremsætte ønsker til planen og bidrage til de hyrede rådgiveres forståelse af vores landsby. Vi var godt klædt på: for vi kunne jo hive den lange liste fra borgermødet i oktober op, og gennemgå punkterne et for et. Vi høstede stor ros for at være så godt forberedt. Så tak for det alle sammen!

 

Til arbejdet med masterplanen har Esbjerg Kommune hyret arkitekterne Helene Plet og Christina Korsbek Olsen.

På det næste møde gennemgik de deres foreløbige arbejde. Det var en analyse af vores by med fremhævelse af kvaliteter og problemer. Det var sjovt at høre, hvordan de med god sans for landsbylivet havde fundet frem til dette. Samtidig var det en rar fornemmelse, at de fremhævede mange detaljer, som vi måske ikke selv værdsætter i hverdagen.

 

Dernæst havde de et bud på en række småprojekter, der kan løse problemer og forbedre landsbymiljøet. De fleste er mindre, men væsentlige tiltag, der bliver tegnet ind på en overordnet plan. Det samme gør en række nye byggegrunde.

Der er ikke taget hensyn til ejerforhold. Så det kan sagtens være at der tegnet et træ ind i din forhave, ligesom de kommunale arealer i stor stil er inddraget.

 

Detaljerede planer

Vi måtte udvælge 3 områder, som kræver et mere detaljeret skitseringsarbejde. Men på én eller anden måde, lykkedes det os at charmere os til 4. J

 

Helene og Christina arbejder derfor videre med:

  • Forplads ved Mejeriet
  • Pladsdannelse mellem kirken og forsamlingshuset
  • Skolegård samt renovering af krydset, Plougstrupvej – Gørdingvej
  • Renovering af krydset Puggårdsvej- Gørdingvej- Sportsvej

 

Det videre arbejde og borgermøde

Vi har set de første meget overordnede skitser til de 4 områder. Det ser spændende ud.

Det næste der sker, er at planen bliver lavet helt færdigt. Og så skal den politisk godkendes i henholdsvis Plan & Forsyningsudvalget og Teknik & Miljøudvalget. Når den er blevet det, vil vi alle få planen fremlagt ved et borgermøde.

 

Dette er fastsat til 17.marts i forsamlingshuset. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

Park, Legeplads, Grillplads, Familieområde, BMXbane…

Derudover vil vi sætte gang i et projekt omkring området ved legeplads og branddam.

Dette var også et indsatsområde rådgiverne pegede på, men vi ville ikke ”spilde” en af vores 3(4) områder på dette, da vi mener vi selv kan løfte opgaven.

 

Louise tager initiativ til en gruppe der skal planlægge udformningen af stedet. Hvis du har lyst til at være med i dette arbejde kan du ringe på tlf. 61666740.

 

Hvis du er mere nysgerrig..

Der er mange ting i spil i masterplanen, så det kan være svært at give en kort opsummering. Hvis du vil vide mere, er du selvfølgelig altid velkommen til at spørge én af os.

 

Masterplan-udvalget: Arne Hansen, Bent Jepsen, Hans Peter Hansen, Louise Langschwager

 

 

 

            Har du idéer eller kommentar

     vedr. Lokalråd Nord, Masterplanen

                eller til Fællesudvalget

 

  kan du lægge et brev i postkassen ved Aktivitetshuset

            eller kontakte Arne Hansen '75435125