Masterplan – vi vil i gang i år!

 

 

Landsbyplanen for Jernved/Jernvedlund bliver behandlet politisk i starten af juni. Efter denne dato kan den endelige version af landsbyplanen findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

 

Masterplanudvalget har i høringsperioden indsendt bemærkninger til planen. Bemærkningerne handler særligt om muligheden for at udstykke yderligere attraktive byggegrunde. Men også løsningen af krydsningen ved Sportsvej/Puggårdsvej har vi kommenteret. Vi håber på, at der kan findes et bedre forslag.

 

Men nu vil vi i gang! Med planen i hånden – har vi forsøgt at formulere en række projektgrupper, der med hvert sit delmål skal arbejde for at småbidder af landsbyplanen bliver gennemført.

 

Vi vil i den kommende tid forsøge at bemande grupperne. Så har du lyst til at deltage – eller er der helt andre dele af landsbyplanen du mener, der bør opprioriteres, er du velkommen til at tage kontakt til os.

 

Arne Hansen, Hans Peter Hansen og Louise Langschwager

 

Kort sigt – projekter vi kan og bør starte på rimelig hurtigt.

 

Træer i byen 

Samlet projekt for byen.  Opfordre private til selv at plante – men som en del af et fælles projekt. Fælles indhentning af tilbud, beskrivelse af anlægsmetode, priser, vedligehold osv.

Tidshorisont: Synligt hurtigt. Måske allerede til plantning i efteråret 2011

/forår 2011

 

Familieopholdsplads

Arb. Gruppe: Ann Hjorth Jensen, Susanne Petersen, Louise Langschwager

Tidshorisont: Er i gang. Færdigt 2012.

 

Støttegruppe. Gruppe der kan hjælpe med at søge fonde  

Skal stå til rådighed hvis der er nogen der har svært ved at skrive ansøgninger.

Tidshorisont: Løbende

 

Byeg - Indsatsområde 5

Anlæg af sti til egen, enten fra Gørdingvej til Plougstrupvej eller via stikvejen ind fra Gyden.

Tidshorisont: Haster ikke.

Byskilte, skilteskov og ankomst - Indsats a:

Forsøg at få byskiltet flyttet ud til det blå Jernved skilt. Oprydning af skilteskov ved forsamlingshus. Skabe smukkere ankomst til byen fra Gredstedbro. F.eks. plantning ved gylletank.

Tidshorisont: Gerne 2010/2011

 

Del af Indsats 4 - Lukning af Sportsvej

Fortovet forlænges og der plantes træer i denne forbindelse. Anlægsmetode skal tænkes sammen med resten af gadetræsprojektet og koordineres med kommunen (fortov).

Tidshorisont: 2011? Det fornemmes at det er et stort ønske.

 

Beplantning ved Kirkebakken - Indsats b

Træerne ved Kirkebakken tyndes ud og underplantningen fjernes, så træerne står i en urtebund.

Arb. Gruppe: Graveren

Tidshorisont: Er i gang

 

For enden af Vestparken - Indsats c

Mod landskabet ryddes underplantningen og kun de bedste træer bevares på en urtebund.

Tidshorisont: Efterår vinter 2010?

 

Plænen ved Elviras hus - Indsats e

Plænen ved Elviras hus sikrer et fint kig ud over landskabet. Udtrykket kan styrkes ved at fjerne potentillen på det lille hjørne og i stedet plante et træ på en bund af græs. For yderligere at styrke karakteren, kan der plantes enkelte større træer og en gruppe med frugttræer på den private grund modsat Elviras grund (Arne Vind) Hvis dette gennemføres vil det tilsammen skabe en fin parkagtig byport. (tekst fra masterplanen)

Forårsløg under træerne?

Tidshorisont: efterår 2010/ forår 2011?

 

Lidt længere sigt

 

Indsatsområde 3 – Forplads skole

Stort projekt! Vi eftersøger et udvalg bestående af:

” En kontoransat”, ”En håndværker” og ”En Kunstner ”

Forstået på den måde, at der er behov for én der kan beskrive og lave

ansøgninger. Èn der kan gennemskue processen og komme i mål. Og én med god smag/ en der er kreativ. Hvem kan/vil ?

 

Lang sigt

 

Sti langs åen Kontakt til borgergruppe i Vejen kommune.  Hvordan har de gjort. Stiudvalg

Byggegrunde forsat lobbyarbejde. Lokalråd Nord

Indsatsområde 2 – forsamlingshus/Kirke

Indsatsområde 1 – mejeriet – gennemføres privat

Vestparken – ændre fortov til græsfortov