Lokalråd Nord

 

Vi har været til møde med Vej og Park

Vi havde følgende punkter til mødet:

  • Sti mellem Kirkebakken og Vestparken, flisegangen er meget ujævn, og rækværket ved stadion trænger til, at blive skiftet ud – Vi prøver at sende en ansøgning ind til Landsbypedellerne, og ser om det er noget de kan hjælpe os med.
  • Ved Gyden er vejen meget dårlig, der er 2 store huller i vejen, hvori der står vand – Det vil der blive kigget på.
  • Træer ved indgang til byen (bla. ved kirken) – Der bliver ikke plantet træer ved vejene mere, ad hensyn til trafiksikkerhed.
  • Cykelsti mellem Jernved og Gredstedbro – Både Vej og Park og Økonomi Udvalget er enige om at belægningen på cykelstien er for dårlig, - så vi har fået lovning på at der kommer ny belægning i år - STORT HURRA for det. Vi har så gjort dem opmærksom på, at de må finde nogle mindre maskiner, til at rydde sne m.m., så kanterne ikke knækker.

Hvis i observerer mangler f.eks. manglende lys i gadelygterne, huller i vejen eller andre små ting kan alle sende en mail til Vej og Park, så får man svar, ret hurtigt om det er noget de kan ordne.

Jernveds repræsentanter i Lokalråd Nord

Arne Hansen og Laila Frederiksen