Lokalråd Nord

 

Man har evalueret på mødet med økonomiudvalget / Kommunen. På dette møde fremlægger lokalforeningerne, hvad de har af ønsker og evt. problemer ude i lokalområderne.

 

Eksempler: belægning på cykelsti, manglende gadelys. Og det er altså her, vi fra lokal-områderne kan blive hørt!! Tænk over, om der er noget, som skal med på mødet i 2009.

 

Der er planer om at lave en slags reklamefilm om Jernved eller måske udvidet til et større område. Til dette projekt kan man søge penge fra landdistriktsmidler. Fuld opbakning fra Fællesudvalget hertil.