Lokalråd Ribe Nord                  

 

Arne Hansen fra Fællesudvalget har som Jernved/Jernvedlunds repræsentant i Ribe Nord Lokalråd orienteret om, at der er i maj 2011 er holdt møde med Esbjerg Kommune, Vej og Park. Der blev talt om

 

1.    sikker skolevej overgang til cykelsti ved kirken

2.    træer og belysning ved vejbump

3.    høje kantsten flere steder i byen

4.    klipning af græsrabatter indenfor byskilte

 

Hertil har kommunen svaret:

1.    Kommunen overtager vejbelysning medio 2011 og herefter vil man se på vejbelysning generel i landsbyer. De er begyndt på Plougstrupvej, og Arne håber, at de forsætter i resten af byen.

2.    Vil se om det er økonomisk muligt.

3.    Vil se på det og rette der hvor man vurderer det er et problem.

4.    Ser på det, men generel er det grundejerne som skal klippe græsset.

 

På møde med kommunens Økonomiudvalg – også i maj 2011 - er det oplyst, at omkring gennemgående busforbindelse fra Gørding, at man ikke mener der er et behov, og at der ingen planer er for ruten.

 

Derudover er Elviras grund kommet på den kommunale salgsliste som byggegrund.

 

Arne mangler stadigvæk ønsker, som kan tages med til deres årlige møder. Hvis man har et sådant til bedre forhold i vores lille by, kan man kontakte Arne Hansen mobilnr. 40370681.