Historie og landskab

 

 

Bakkerne er et levn fra forrige istid, hvor den levende jord blev efterladt ved isens tilbagetrækning. Bakkeøens top ligger ved Puggård, 34 m. over havet. Landskabet bølger herfra ned mod den imponerende Kongeådal.

 

Mængden af gravhøje især i Plougstrupområdet vidner om, at mennesker allerede i stenalderen og bronzealderen slog sig ned her.

 

Navnet Jernved menes at stamme fra, at området tidligere var et grænseområde mellem Holsten og de danske bygder samt var et uigennemtrængeligt skovområde. Det gamle navn for dette var Jarnvit, deraf navnet Jærnveden, Jærnskoven (den uigennem-trængelige skov) og i nærheden lå Jærnvedlund. Hvornår denne Jarnvit blev ryddet og bebygget, vides ikke, men gravhøjenes antal kunne tyde på en tidlig men også forholdsvis betydelig fortid.

 

Den berømte herremand Sorte Plov, som dræbte kong Erik Emune 1137, menes at have boet på herregården Plovstrup i Plougstrup by. Dog er det ikke ham, der har lagt navn til Plougstrup, da navnet kan føres endnu længere tilbage. Sorte Plov blev selv dræbt på Kong Svend Eriksens befaling i 1151 eller 1152

 

Kirken er bygget ca. 1150 med en sjælden omhu, og meget kunne tyde på en stærk Herremand og et stærkt område. Det menes at være døren fra herregården Plovstrup der i dag sidder som kirkens indgangsdør.

 

Sognet fik sin første skole ca. 1750. Jernveds nuværende skole (Den hvide bygning ud til vejen) blev bygget i 1905. Skolen er dog siden udbygget af flere omgange. Tidligere var der også skoler i Jernvedlund, Gredsted og Plougstrup. Skolen i Plougstrup blev nedlagt i 1974.

 

Indtil 1970 var Jernved en selvstændig kommune, der hed Jernved Kommune og dækkede Jernved og Gredstedbro områderne. Herefter blev området lagt ind under Ribe Kommune og senere Esbjerg Kommune.