Gredstedbro skoles

Skolefritidsordningen ”Dueslaget”

 

Kongeåvej 17

6771 Gredstedbro

Tlf. 75 43 20 05

 

Leder: Gunner Haulund

E-mail : guha@esbjergkommune.dk

www.gredstedbrossskole@esbjergkommune.dk

 

Skolefritidsordningen i Jernved blev nedlagt pr. 1. august 2008, efter at Esbjerg Kommune ønskede de mindre skoler og skolefritidsordninger samlet til større enheder.

 

Børn i Jernved/Jernvedlund hører under Gredstedbro skole og dermed også skolens fritidsordning. Gredstedbro skoles skolefritidsordning ligger på skolen.

 

Dueslaget er en skolefritidsordning, der administrativt og pædagogisk er underlagt skolebestyrelse og skolens ledelse.

Der er etableret et forældreråd, som kan beskæftige sig med alle forhold, der vedrører fritidsordningen.

Dueslaget er placeret i indskolingsafdelingen, således at der er mulighed for et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere. En pædagog deltager fast i indskolingens værkstedsfag og der er altid pædagoger med i skolens skemafrie uger. Forældresamtaler for de yngst holdes så vidt muligt i forlængelse af hinanden.

Målsætning:

Dueslagets primære opgave er i samarbejde med forældrene og skolen

  • at give børnene en fritid med trygge rammer
  • at medvirke til det enkelte barns personlige udvikling, både hvad angår de sociale og de kreative områder.

Vi finder det vigtigt

  • at lære børnene respekt og hensyntagen til andre
  • at give dem frihed under ansvar
  • at give dem medbestemmelse i planlæg af deres fritid
  • at stimulere deres fantasi og kreativitet
  • at etablere et godt forældresamarbejde