Borgermøde

vedr. nyt kulturhus

i Jernved

 

Onsdag d. 15. maj kl. 19.30

i Forsamlingshuset

 

Mødet handler om vi skal flytte forsamlingshuset til de tidligere skolebygninger, så vi får et fælles kraftcenter midt i byen.

 

Aftenens program:

 

1: Velkomst

2: Orientering om baggrunden for projektet

3: Powerpoint med ideoplæg

4: Forslag til organisation

5: Budget

6: Frivillige arbejdsopgaver

7: Ideer til fremskaffelse af midler til finansiering

8: Debat

 

Fællesudvalget er vært ved en kop kaffe.

 

Vi håber folk møder på og tilkendegiver deres mening om forslaget.

 

 

Venlig hilsen

 

Fællesudvalget