Flytning af Forsamlingshuset

 

Efter et veloverstået borgermøde om eventuel flytning af forsamlingshuset til de ledige skolebygninger, hvor der var 100 % opbakning til projektet fra de fremmødte er der fremsendt ansøgning til Esbjerg kommune om støtte og overdragelse af bygningerne. Det forventes at der er et svar på det i forbindelse med budgetvedtagelse i oktober.

Der blev på borgermødet drøftet indretning af huset, og der var stor flertal for at køkkenet bliver placeret i mellem den nuværende træbygning og de gamle skolebygninger hvor drenge og pigetoiletter er. Det arbejdes der videre med. Det vil også blive prioriteret højt at få en bedre sammenhæng mellem hal og den nye del.

Der arbejdes på at få nedsat udvalg der skal arbejde med de forskellige opgaver, og dette forventes afsluttet inden sommerferien. Nærmere herom i næste udgave af Rundt i sognet.

Meget er ved at være sat på skinner, og et optimistisk bud er, at vi holder høstfest i de nye lokaler oktober 2014.

 

På udvalgets vegne – Bjarne Steiner