Energilandsby

 

 

Den 9. maj var 5 personer fra Jernved til et info-møde vedr. Energilandsbyer. Esbjerg Kommune ønsker at hjælpe landsbyerne i gang med at gøre noget for miljøet samt at gøre husene på landet mere attraktive. Projektet køre over en 3-årig periode.

 

Den 31. maj havde Fællesudvalget i Jernved indkaldt til et info-møde. 25 personer blev informeret om hvad Esbjerg kommune havde at tilbyde. Kommunen har en ½ million pr år til landsbyerne + hvad de evt. kan hente udefra. Pengene vil primært gå til at bistå landsbyerne med vejledning, energikonsulenter og energirådgiver. Konsulenter og rådgiverne kan bistå husejerne med energimålinger, termograferinger m.m.

Efterfølgende var der en livlig debat om hvad vi her i Jernved kan gøre for at mindske CO2-udslippet samt nedbringe udgifterne til strøm, varme, vand og brændstof. Der blev snakket om muligheder for at gøre noget fælles, men også hvad der var muligt at gøre hver for sig.

Alle var enige om at det kunne være skønt at have et hus der evt. kunne rykke fra energiklasse E eller måske G til en klasse B. Det vil være betydelig nemmere at sælge huset når den tid kommer, men den årlige udgift til energi vil også være godt for pengepungen.

Stemningen var helt klart at Jernved vil med i projektet. Der blev nedsat et udvalg på indtil videre Svend Erik Damm og Olav Jørgensen. Der skal findes 1-2 personer mere.

 

Udvalget skal inden d. 11. juni tilmelde byen til projektet. Hvis der er mange byer der tilmelder sig, skal der være en udvælgelse på hvem der skal med i start projektet. Så vi håbe at komme i betragtning nu. Efterfølgende skal der laves en handlingsplan for hvad vi vil herude.

Hvis vi kommer med i projektet vil der komme mere informationer gennem Jernved info (er du tilmeldt?), hjemmesiden og Rundt i sognet.

 

Har du idéer, ønsker eller har du lyst at være med i udvalget, kan du kontakte:

Svend Erik Damm på 40118812 eller Olav Jørgensen på 20893486

 

Fællesudvalget