Skove

 

Der findes 4 skove som høre til Jernved og Jernvedlund området.

 

Møllebæk Plantage (i daglig tale Plougstrup Krat):

Møllebæk Plantage ligger når man kommer ad Plougstrupvej fra Jernvedlund i lavningen ved den lille bro, lige inden man kommer til Holtsagervej.

Krattet er privatejet: Kontaktperson: Ebbe Sørensen 75435012

Egekrattet er på 11 hektar.

I krattet findes der en gravhøj samt en enkelt sø.

 

Puggård plantage:

Skoven ligger når man går op ved gården ”Store Puggård” Puggårdsvej 35 og så følger vejen og derefter går over marken dertil.

Ved skoven ligger der 2 gravhøje.

Plantagen er privatejet. Kontaktperson: Wolter Doeve 75435815

 

Jernved plantage + Skoven ved Kongeåen:

Jernved Plantag ligger når man kører op ad vejen ved kirken og så følger vejen til venstre.

Skoven ved åen kommer man til ved at køre ned ad vejen ved Mejeriet og så venstre om gården længere nede.

Skovene ejes af Bygranden. Bygranden består i dag af 47 husstande. De holder årligt et grande møde og arbejdsdage hvor skovene vedligeholdes.

I plantagen findes der flere søer som er opstået ved udgravning til mergel.

Plantagen er på 5 hektar og skoven ved åen er på 0,8 hektar.

Byfoged:  Ervin Madsen 75435036

Skovfoged:  Johannes Simonsen 75435035