Lokalråd Ribe Nord                  

 

Vi har haft møde med Vej og Park, Esbjerg Kommune:

 

Efter vores indsigelse omkring at man evt. ville fjerne broen over Kongeåen på Plougstrup Møllevej blev der på mødet oplyst. at kommunen nu vil erstatte den gamle bro med en ny, som kan bære nutidens trafik.

 

Kommunen har endelig overtaget gadebelysningen fra Syd Energi og der

vil løbende blive renoveret gadelys, så der er ens i alle landsbyer. Hvornår

det sker i Jernved kunne man ikke oplyse.

 

Samtidig blev der endnu engang lovet, at man ville se på overgangen

til cykelstien ved forsamlingshuset med bedre lys, og at der også skulle blive plantet træer ved vejbump for at markerer indgang til byen.

 

Jeg bad også kommunen se på, om de kunne sænke kantsten ved fortov,

især ved Kirkehuset og ved indkørsel til Vestparken.

 

Kommunen oplyste også om, at pasning af grønne arealer ville

blive beskåret, og at man ville forsøge at få landsbyerne til selv at

passe nogle af arealerne.

 

Hvad gør vi her i byen?

Kan vi selv passe f.eks. græsrabatter som er inden for byskiltene?  

Har I kommentarer til ovennævnte, så ring eller skriv !

 

Vi skal have møde med politikerne d. 23. maj. Hvis der er nogle ting, jeg

skal tage med på mødet, så ring på 7543 5125 eller mail det til ah@jvltb.dk

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen - Jernveds repræsentant i Lokalråd Nord