Kongeåen

 

 
 

Kongeåen og ådalen er fredet fra Foldingbro til Gredstedbro. Åen er kun reguleret på det yderste løb mod Vadehavet, og er derved Danmarks længste sammenhængende vandløbsstrækning, der har undgået regulering.

Ådalens bredde skyldes, at smeltevand under sidste istid har strømmet denne vej, og åen snor sig nu lystigt i den flade dal.

Åen har før 1864 dannet grænse mellem Nørrejylland og hertugdømmerne, Slesvig og Holsten. Varer skulle fortoldes, og det gav i perioder anledning til smugleri. I perioden fra 1864-1920 gik grænsen syd om Ribe – da Ribe havde været hovedstad kunne den ikke tilhører Tyskland, og åen var ikke grænse her i sognet.

Åen er et eldorado for lystfiskere. En fin vandkvalitet og varierede strømningsforhold giver gode betingelser for en naturlig fiskebestand.

 

Lodsejer med jord ned til Kongeåen har fiskerettigheder. Ligeledes har medlemmer af Bygranden.

 

Fiskekort kan købes af Sydvestjysk Sportsfiskerforening hos:

                      Ribe turistbureau Tlf. 75421500

 

Medlemmer af Bygranden kan låne fiskekort hos:

                      Ole Jørn Frederiksen/Jernved Mejeri