Gravhøje

 

 

Før i tiden var der rigtig mange gravhøje i området, og i Plougstrup har gravhøjene ligget tæt, endog meget tættere end andre steder i landet. Mange høje er blevet jævnet med jorden gennem tiden, i 1906 var der i  Jernved sogn 68 kæmpegravhøje og i dag er der kun ca. 10 tilbage.

De fleste af højene er fra Bronzealderen, men der er også fundet stenalderredskaber i enkelte gravhøje. Så næsten 5000 år tilbage i tiden har området været beboet.

Mange af højene havde navn, f.eks. Lille Marens høj, Sortehøj, Gavlshøj, Tohøj, Frishøj, Plovshøj, Myrhøj, Klynmosehøj, osv.

Flg. høje findes stadig i området og kun enkelte kender vi navnene på:

Der findes 2 høje som ligger tæt ved Puggård plantagen. 1 høj ved Plougstrupvej 41, 1 høj i Plougstrup Krat. Højen Sortehøj ligger ved huset Plougstrupvej 87 og på modsat side af vejen ligger Plovshøj og Frishøj tæt ved krattet ned til Kångeåen.

Længere ude lige ved grænsen til Holsted Kommune ligger på højre hånd Tobøl-gruppen. Hvoraf den ene er Rishøj den mest anselige høj på egnen samt yderligere 2 høje.

 

Se optegnelse over nogle af de tilbageværende høje.