Salg af byggegrunde
 
 
1. Byggegrunde i Bykrogen:
Bykrogen er en stille og lukket villavej med nyere parcelhusbebyggelse. Parcelhuse
kan opføres i én etage med udnyttelse af tagetage. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området.
Grundene er klar til bebyggelse. Der er 4 grunde til salg fra 795 m2 til 864 m2. Købssum fra 62.795 kr.
til 69.995 kr. incl. tilslutning til vand, ekskl. kloak og tilslutningsafgift til el og naturgas.
Ønsker du at købe eller reservere en grund, så henvend dig til:
      Esbjerg Kommune, Køb & Salg, Torvegade 74, 6700 Esbjerg
      ( 7616 1616. t-m@esbjergkommune,dk
 
 
2. Byggegrunde mellem Sportsvej og Tværvej:
Info om grundene ved henvendelse til:
       Arne Hansen, Jernvedlund ( 7543 5125
 
 
3. Byggegrund Vestparken 3.:
Info om grunden ved henvendelse til:
      ( 3079 4847
 
4. Byggegrunde Gyden 5, 9 og 11.:
Info om grundene ved henvendelse til:
      Eva Rosenmay ( 75410411
 
 
5. Byggegrund Gørdingvej 58.:
Info om grunden ved henvendelse til:
      Esbjerg Kommune, Køb & Salg, Torvegade 74, 6700 Esbjerg
      ( 7616 1616. t-m@esbjergkommune,dk
 
 
Storparceller:
Ønsker du at købe eller reservere en grund, så henvend dig til:
      Esbjerg Kommune, Køb & Salg, Torvegade 74, 6700 Esbjerg
      ( 7616 1616. t-m@esbjergkommune,dk
 
http://greenplace.dk/images/kontak1.jpg                                                                                                                          1.
                                                                                            5.
                                                                                                               4.
                                                                                                                 
                                                                                                                           2.
 
 
                 3.